ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტის გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის პროექტის გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შეფასების (გსზშ) 2011 წლის აპრილის ანგარიშზე. ჩამოტვირთვა