სახელმძღვანელო განკუთვნილია იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც განიცდიან საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტების ზემოქმედებას. აღნიშნული სახელმძღვანელო ასევე სასარგებლო იქნება იმ ორგანიზაციებისთვის, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება ადამიანის უფლებების დაცვას, გარემოს დაცვას და ადვოკატირებას. ჩამოტვირთვა