თემები

 • ნამახვანი ჰესი
 • ნენსკრა ჰესი
 • ონის ჰესების კასკადი
 • ბლოგები

  მითები და სინამდვილე ჰესების შესახებ

  2008 წლის 18 აპრილს საქართველოს მთავრობამ მიიღო N107 დადგენილება, რომლითაც დაამტკიცა სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“. ამ დადგენილების საფუძველზე 2008 წლის 23 აპრილს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა გამოსცა ბრძანება, რომლითაც დამტკიცდა პოტენციური ჰესების ნუსხა და გამოცხადდა „ინტერესთა გამოხატვა“ ჰესების მშენებლობის მიზნით.

თემები

 • ნამახვანი ჰესი
 • ნენსკრა ჰესი
 • ონის ჰესების კასკადი