გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგია. წყარო: აჭარის ტელევიზია

გარემოს ზემოქმედებისა და დაცვის სფეროში აღებულ ვალდებულებებსა და გარემოს ზემოქმედების შესახებ კანონის ევროპულ ღირებულებებს მიეძღვნა შეხვედრა, რომელშიც საქართველოში ჰესების მშენებლობაზე გაცემულ ნებართვების კანონიერებაზე ისაუბრეს.