ევროპის სამზეობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა საქართველოში წყარო: ლიბერალი

როგორ მიმდინარეობს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა? – ამ კითხვას პასუხი 2010 წლის შედეგების მიხედვით ფონდმა „ღია საზოგადოება – საქართველომ" და მისმა პარტნიორმა ექსპერტებმა გასცეს. ფონდმა ანგარიში ამ საკითხზე 2011 წლის მარტში გამოაქვეყნა.