ეკოლოგიური საფრთხეები და დასაქმების პრობლემა. წყარო: სამხრეთის კარიბჭე

სახელმწიფოს პროექტი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის გასაფართოებლად; შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა დაიწყო;