უგულებელყოფილი რისკები. წყარო: სამხრეთის კარიბჭე

საერთო ეკოლოგიური საფრთხე საქართველოსადა სომხეთისთვის. საქართველოსთან ახლოსმძიმე ლითონებით დაბინძურებული,ნახევრადთხევადი ნარჩენების შემგროვებელიკონსტრუქცია შენდება.