თბილისი-რუსთავის ჩქაროსნული საავტომობილო გზის პროექტი

    პროექტი გულისხმობს თბილისი რუსთავის ჩქაროსნული გზის მოდერნიზაციას. პროექტი დაყოფილია 3 ქვეპროექტად:

    • პირველი ქვეპროექტი ითვალისწინებს თბილისსა (გულუას ხიდი) და ფონიჭალას დასახლებას (ქვემო ფონიჭალა) შორის არსებული მონაკვეთის მოდერნიზაციას და ამ მონაკვეთზე არსებული 2 ზოლიანი საავტომობილო გზის  გაფართოებას 6 ზოლიანად. მოცემული ქვე მონაკვეთის სიგანეა 3.9 კმ. 
    • მეორე ქვეპროექტი უშუალოდ ფონიჭალის დასახლებას ეხება და ამჟამად დამუშავების პროცესშია.
    • მესამე ქვეპროექტი კი ითვალისწინებს ფონიჭალა-რუსთავის 2 ზოლიანი საავტომობილო გზის გაფართოებას 4 ზოლიანად. 

    იხილეთ ვრცლად