თემები

 • გარემოსდაცვითი მმართველობა

 • კლიმატის ცვლილება

  მწვანე ალტერნატივას მიზანია, უზრუნველყოს კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის ღონისძიებების ინტეგრირება ქვეყნის განვითარების დღის წესრიგში, კლიმატისადმი მედეგი პროექტების გამჭვირვალობა და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
 • ენერგეტიკა

  მწვანე ალტერნატივას მიზანია, ქვეყანაში მდგრადი ენერგეტიკული მოდელის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, რომელიც მიმართული იქნება ადამიანის უფლებების და გარემოს დაცვისკენ, შეამცირებს სიღარიბეს და უზრუნველყოფს სუფთა ენერგიის ხელმისაწვდომობას ყველასთვის
 • მრეწველობა

 • ტრანსპორტი

  მწვანე ალტერნატივას მიზანია ხელი შეუწყოს მდგრადი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების გზით გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება
 • ბიომრავალფეროვნება

  მწვანე ალტერნატივას მიზანია ბიომრავალფეროვნებაზე ზეწოლის შემცირება და კარგვის შეჩერება; მმართველობისა და მართვის გაუმჯობესება, დაცული ტერიტორიებისა და მონიტორინგის სისტემის განვითარება, გადაწყვეტილებების მიღებისას ეკოსისტემური სერვისების ღირებულების გათვალისწინება

პარტნიორები

 • Bankwatch Network

  ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებზე დამკვირვებელთა ქსელი

 • The European Environmental Bureau

  ევროპის გარემოსდაცვითი ბიურო

 • Transparency International

  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“

 • OSGF

  ფონდი "ღია საზოგადოება – საქართველო"

 • Heinrich Böll Stiftung

  ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო

 • GYLA

  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის

 • EMC

  სოციალური სამართლიანობის ცენტრი

 • BROT

  პური მსოფლიოსთვის