ბიოსაწვავის საწარმოს პროექტი

საქმიანობა გულისხმობს გამოყენებული ორგანული ზეთების გადამუშავების შედეგად, ბიოდიზელისა და გლიცერინის მიღებას. ბიოდიზელის მიღება მოხდება თავად, პროექტის განმახორციებელი ფირმის მიერ დამზადებული დანადგარებით. საპროექტო წარმადობა, არის ბიოდიზელი 720 მ3/წელიწადში და გლიცერინი 72 მ3/წელიწადში. დაგეგმილი საწარმო მდებარეობს მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გლდანის (მამკოდა) მიმდებარე ტერიტორიაზე. უახლოესი საცხოვრებელი სახლი დაშორებულია დაახლოებით 20 მეტრით.

პროექტის განმახორციელებელია შპს „ბიოსაწვავი საქართველო“