ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფ. თაბაგრების მიმდებარედ მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

საქმიანობა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ თაბაგრების მახლობლად, მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს მშენებლობას. საქმიანობის მიზანია, ქ. ჭიათურის მიმდებარედ არსებული კარიერიდან, საწარმოს ტერიტორიაზე მანგანუმის მადნის შემოტანა, მისი გამდიდრება, შესაბამისი ტექნოლოგიური სქემით და მიღებული პროდუქტის რეალიზაცია.  საწარმო უახლოესი დასახლებული არეალიდან 400 მეტრით არის დაშორებული.

პროექტის განმახორციელებელია შპს „G.MN.C“