თბილისი-რუსთავის ჩქაროსნული საავტომობილო გზის, ფონიჭალას მონაკვეთის პროექტის ფარგლებში დაზარალებული მოსახლეობის კოლექტიური საჩივარი

დამოუკიდებელი მექანიზმები

  • ინსტიტუტი: აზიის განვითარების ბანკი
  • პროექტის სახელი: თბილისი-რუსთავის ჩქაროსნული საავტომობილო გზის, ფონიჭალას მონაკვეთი
  • პროექტის განმახორციელებელი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი
  • საქმის ნომერი : საქმის ნომერი

დავის არსი :

საჩივრები ეხება თბილისი-რუსთავის ჩქაროსნული საავტომობილო გზის ფონიჭალას მონაკვეთის (მონაკვეთი 2 -ს)  პროექტის ფარგლებში დაზარალებული პირების მიერ მოთხოვნილ კომპენსაციას.

მასალები :