მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მდინარე ჭოროხზე ჰესების კასკადის (კირნათის, ხელვაჩაური I და ხელვაჩაური II ჰესები) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე

იხილეთ ვრცლად