მანგანუმის გამამდიდრებელი საწარმოს პროექტი

    პროექტი გულისხმობს მანგანუმის გამამდიდრებელი საწარმოს მშენებლობას, ზესტაფონის რაიონის, სოფელ პირველ სვირში. გადამუშავების შედეგად მიღებულ პროდუქტს წარმოადგენს მანგანუმის კონცენტრატი. საწარმოს საპროექტო წარმადობა წელიწადში 20 800 ტონაა.  საწარმო უახლოესი დასახლებული ზონიდან 1200 მეტრით არის დაშორებული.

    პროექტის განმახორციელებელს წარმოადგენს  შპს „დარი +“