კაშხლები, მდინარეები და ჩვენი უფლებები - სახელმძღვანელო კაშხლების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული თემებისთვის

  • მწვანე ალტერნატივა

სახელმძღვანელო სასარგებლო იქნება ჰესების პროექტების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობისთვის და დაეხმარება მათ თავისი უფლებების, ინტერესებისა და საარსებო გარემოს დაცვაში კაშხლების პროექტების დაგეგმვისას და განხორციელებისას.