როგორ ვიმოქმედოთ თუ პროექტი გვაზარალებს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის საჩივრით მიმართვის შესაძლებლობები და პროცედურები

  • მანანა ქოჩლაძე

სახელმძღვანელოში განხილულია მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის სტრუქტურებისთვის საჩივრით მიმართვის და მისი განხილვის მექანიზმები.