ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას პოზიცია კანონპროექტთან „ტყის შესახებ“ დაკავშირებით

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას პოზიცია საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტთან „ტყის შესახებ“ დაკავშირებით.