წიაღისეული რესურსის ათვისება - ისტორია და რეალობა

რამდენად მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში გვქონდეს წიაღისეული რესურსის ათვისების გამჭვირვალე და დემოკრატიული სისტემა და რატომ არასდროს არაა ეს საკითხები არცერთი პოლიტიკური ჯგუფისა და პარტიის დღის წესრიგში?

ინტერვიუერი: თათული ჭუბაბრია, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორი.

ვიდეოს სტუმარია, „მწვანე ალტერნატივას“ პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ქეთი გუჯარაიძე, რომელიც კარგად იცნობს ამ სფეროს და ეცდება, ქრონოლოგიურად დაგვანახოს საქართველოში წიაღისეული რესურსების ათვისების სფეროს პრობლემები და გამოწვევები.