მწვანე ალტერნატივას მოსაზრება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის“ სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე