ადვოკატირება გარემოსდაცვითი და სოციალური სამართლიანობისთვის

პუბლიკაციაში აღწერილია მწვანე ალტერნატივას მიერ, მის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, 2009-2010 წლების განმავლობაში წარმოებული ზოგიერთი ადვოკატირების კამპანია. პუბლიკაციაში, სხვა საკითხებთან ერთად, აღწერილია ადვოკატირების კამპანიისას გამოყენებული ინსტრუმენტები. ეს პუბლიკაცია განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება სამოქალაქო საზოგადოების იმ ჯგუფებისთვის, რომლებიც ცდილობენ ზეგავლენა მოახდინონ საჯარო პოლიტიკაზე ან/და განვითარების პროექტებზე, გეგმებსა და პროგრამებზე.