მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და რეკომენდაციები თბილისის აგლომერაციის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმის სამუშაო ვერსიაზე

Ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით არსებული პრობლემების ფონზე, თბილისის აგლომერაციის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმა მნიშვნელოვანი დოკუმენტია დედაქალაქში ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევების დასაძლევად.

წარმოგიდგენთ მწვანე ალტერნატივას კომენტარებს და რეკომენდაციებს აგლომერაციის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმის სამუშაო ვერსიის თაობაზე.