ატმოსფერული ჰაერის გამოწვევები საქართველოში და ევროკავშირში