ბიზნესის განწყობის კვლევა საქართველოს წიაღის სექტორში