ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური - კანონიერება და კორუფციის საფრთხეები

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევში დასაბუთებულია „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასურის“ გაუქმების აუცილებლობა და წარმოჩენილია ამ მექანიზმის არსებობის საფრთხეები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და დემოკრატიისათვის.