ჩოხატაურის რაიონის სუფსის ხეობის მოსახლეობის კოლექტიური მიმართვა საქართველოს მთავრობას და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, ბარამიძე ჰესის პროექტის თაობაზე