მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის (#07-3/86/10) შესახებ - საქართველოს პარლამენტისთვის მეორე მოსმენით მისაღებად წარსადგენი პროექტის შესახებ