დაბალემისიიანი მობილობის გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში

უახლოეს ათწლეულებში, საქართველოში, დაბალ ემისიური მობილურობის დანერგვა ერთ-ერთი წამყვანი კომპონენტი იქნება ქვეყნის ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისა და ხალხისა და ტვირთის მობილურობის უზრუნველსაყოფად კლიმატ ნეიტრალური ეკონომიკის პირობებში.