ეკუთვნით, თუ არა ადგილობრივ თემებს წილი საინვესტიციო პროექტებიდან?

  • ქეთი გუჯარაიძე

ნარკვევში განხილულია კომპანიებსა და ადგილობრივ თემებს შორის სარგებლის განაწილების ხელშეკრულებებზე, რომელიც გულისხმობს ინვესტორ კომპანიასა და მისი პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ თემებს შორის შეთანხმების დადებას სარგებლის განაწილების შესახებ.