ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შეხვედრა „საქართველოს ტყის კოდექსისა“ და გრძელვადიანი იჯარის ხელშეკრულებების პროექტების წინასწარი განხილვის თაობაზე

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 2011 წლის 15 სექტემბერს 11:00 საათზე „შერატონ მეტეხი პალასში“ გეგმავს საკონსულტაციო შეხვედრის გამართვას დიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან „საქართველოს ტყის კოდექსისა“ და გრძელვადიანი იჯარის ხელშეკრულებების პროექტების წინასწარი განხილვის მიზნით იხილეთ სამინისტროს დოკუმენტები.