მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ქ. რუსთავში, შპს "ჯეო ენტერპრაიზის" უკანონოდ აშენებული მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებისათვის გარემოს ეროვნულ სააგენტოში მიმდინარე პროცესის თაობაზე