მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯია მეტალის“ მეტალურგიული საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებისათვის 2022 წლის 30 მაისს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე ადმინისტრაციული წარმოების განახლების შესახებ გამოქვეყნებული განცხადების თაობაზე.