შენიშვნები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. კვახჭირში შპს ,,მანგანეზ ინდასთრის“ ფეროშენადნობების ქარხნის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე