შენიშვნები კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიაბში ქვიშა-ხრეშის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე