შენიშვნები და კომენტარები დაბა კაზრეთში სს RMG Copper-ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკისათვის ახალი კუდსაცავის მოწყობის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე