გეოლოგიური ბიულეტენი საქართველოში 2020 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2021 წლისთვის.

წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 2023 წლის 22 თებერვლის #21/1088 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

გეოლოგიური ბიულეტენი 2020