გეოლოგიური ბიულეტენი საქართველოში 2022 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2023 წლისთვის.

წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო