საინფორმაციო ბიულეტენი გეოლოგიური პროცესების შესახებ

    „საინფორმაციო ბიულეტენი საქართველოში 2019 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტი,  თბილისი 2020

    წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის 24 მარტის №21/769 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია