ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია - კომპანიის პროფილი - 2021

  • ნინო გუჯარაიძე

ანგარიშში წარმოდგენილია ქვეყნის ერთ-ერთი ე.წ. მსხვილი დამბინძურებელის – ‘ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას’ შესახებ ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და აღწერილია კომპანიის საქმიანობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზეგავლენის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მდგომარეობა