ლითონების და სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის საერთაშორისო საბჭოს მდგრადი განვითარების პრინციპები (ქართული თარგმანის სამუშაო ვერსია)