მოკლე ფილმი პროექტ PONTOS-ის შესახებ

მოკლე ვიდეო პროექტ „გარემოს მონიტორინგი შავი ზღვის აუზში პროგრამა კოპერნიკუსის დახმარებით“ (PONTOS)-ის შესახებ: პროექტის მიზნები, პარტნიორები, საპილოტე რეგიონები, ძირითადი შედეგები, პლატფორმა