მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და წინადადებები საქართველოს კანონის პროექტზე ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ (2021 წლის 8 დეკემბერს გავრცელებული ვერსიაზე)