„ნამახვანი ჰესის“ პროექტი და ევროკავშირის სტანდარტები და ნორმები

  • ირაკლი მაჭარაშვილი

ნამახვანი ჰესის“ პროექტი არ შეესაბამება ევროკავშირის კანონმდებლობას, არღვევს ბერნის კონვენციის და ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნებს, ასევე, ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელი ხელშეკრულების პირობებს. „ნამახვანი ჰესის“ პროექტის მსგავსი დარღვევებით მიმდინარეობს ბოლო ათწლეულებში ყველა მცირე, საშუალო თუ დიდი ჰესის პროექტი საქართველოში.