ონის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ნაკიეთის, ფარავნეშის, ნიგავზების და უწერის მოსახლეობის კოლექტიური განცხადება საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობას, საქართველოს სახალხო დაცველს და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს