სადაა ტრაგედია? საზიარო რესურსები, განვითარება, გარემოს დაცვა და ეკონომიკა

  • მანანა ქოჩლაძე

ნარკვევში აღწერილია თუ რა არის საზიარო რესურსები და რატომ იბრძვიან თემები მსოფლიოს გარშემო მათ შესანარჩუნებლად და სადაა სინამდვილეში ტრაგედია.