მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ზესტაფონის ფეროს მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისაღებად წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე