მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინერალური პიგმენტების (მუმია) მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე