მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო ბოლნისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტუფის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე