მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ცხმორის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბარიტის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე