წარმატების რეცეპტი

  • დათო ჭიპაშვილი
  • მანანა ქოჩლაძე

სამაგიდო წიგნი საზოგადოების მონაწილეობის შესახებ