მწვანე ალტერნატივას მოსაზრებები და წინადადადები საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის მოკვლევისთვის თემაზე: მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის მდგომარეობის შესწავლა.